Деловен простор/дуќан за издавање

Деловно – магацински простор во Ѓорче Петров

површина326 m2
типделовен простор
локацијаЃорче Петров
повеќе

Магацинско – продажен простор во Пинтија

површина1415 m2
типделовен простор
локацијаКисела Вода,Пинтија
повеќе